O NÁS

Patentová a známková kancelář byla založena v roce 1991. Kancelář se odborně orientuje na celou oblast ochrany duševního vlastnictví, zejména na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a označení původu, na smluvní vztahy v této oblasti - licenční smlouvy, smlouvy o převodu nehmotných práv apod., na ochranu práv vlastníků duševního majetku při porušování jejich chráněných a nechráněných práv.

Kancelář poskytuje komplexní služby ve výše uvedených oblastech od zjištění stavu techniky nebo zjištění stavu chráněných práv na označení, vypracování přihlášek vynálezů, vzorů nebo známek, zajištění jejich právní ochrany, sledování termínů k obnově chráněných práv a zastupování přihlašovatelů a vlastníků před patentovými úřady, případně před jinými orgány.

Své klienty přímo zastupujeme před českým Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze, před Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě a před Úřadem Evrpské unie pro duševní vlastnictví EUIPO v Alicante. Kancelář dále zajišťuje znaleckou činnost a oceňování nehmotného majetku. Ve spolupráci se zahraničními patentovými zástupci kancelář také zajišťuje přihlašovaní vynálezů, vzorů nebo známek do zahraničí národní cestou.

Náš tým

Ing. Jaromír Přikryl

  • praxe v oboru 34 let
  • člen české Komory patentových zástupců od r. 1991, ev. č. 107
  • zástupce před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze
  • zástupce před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
  • zástupce před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO)
  • soudní znalec registrovaný pod č. Spr 2317/91 u Krajského soudu v Brně v oblasti patenty, vzory a ochranné známky, ekonomika - ceny a odhady

Mgr. Alena Burdová

  • absolvovala Metropolitní univerzitu Praha, o.p.s., obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, studium dokončila magisterským titulem
  • v patentové kanceláři zajišťuje agendu ochranných známek a průmyslových vzorů od roku 2012

Alena Přikrylová

  • v patentové kanceláři zajišťuje účetnictví a administrativní služby