Patentová a známková kancelář

zajišťujeme ochranu duševního vlastnictví již od roku 1991

NAŠE SLUŽBY

Ochranné známky

Ochranná známka je označení, které má schopnost odlišit produkty nebo služby jednotlivých subjektů na trhu. Ochranná známka by měla být dostatečně originální, jedinečná a snadno zapamatovatelná pro koncové spotřebitele.

Zobrazit více

Technická řešení

Pro technická řešení existují dva způsoby jejich právní ochrany, a to ochrana patentem (vynález) a užitným vzorem. Užitným vzorem jsou chráněna nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.

Zobrazit více

Průmyslové vzory

Průmyslovým vzorem se rozumí vnější vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury či materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.

Zobrazit více

Monitoring

Získali jste osvědčení o zápisu ochranné známky? Gratulujeme! Nyní je ale nutné si svá práva hlídat, zda nedochází k pokusu třetích osob o registraci názvů totožných či zaměnitelných s vašimi registrovanými ochrannými známkami.

Zobrazit více

REGISTROVALI JSME

2 900

ochranných známek

160

patentů

650

užitných vzorů

200

průmyslových vzorů