Monitoring ochranných známek

Monitoring ochranných známek – Branťe si svá práva!

Získali jste osvědčení o zápisu ochranné známky? Gratulujeme! Nyní je ale nutné si svá práva hlídat, zda nedochází k pokusu třetích osob o registraci názvů totožných či zaměnitelných s vašimi registrovanými ochrannými známkami.

Dnem 1. ledna 2019 vstoupila v platnost novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Na základě tohoto zákona Úřad průmyslového vlastnictví v Praze při registračním řízení již neprovádí průzkum na totožné nebo zaměnitelné přihlášky ochranných známek, tudíž může dojít k registraci totožné nebo velmi podobné přihlášky ochranné známky jiné osoby.

Abychom zabránili zápisu shodných/zaměnitelně podobných ochranných známek, provádíme klientům „monitoring ochranných známek“. Tato služba spočívá v tom, že pravidelně prohledáváme rejstříky ochranných známek, zda neobsahují přihlášené, potažmo zveřejněné přihlášky ochranných známek, které jsou totožné či podobné již registrovaným známkám. Pokud shodnou nebo podobnou přihlášku objevíme, ihned kontaktujeme klienta a informujeme ho o kolizi a navrhneme další postup, jak zabránit, aby kolizní přihláška ochranné známky nebyla registrována.

Pravidelné sledování rejstříků ochranných známek je jedinou možností jak zabránit registraci totožných či zaměnitelných známek.