Průmyslový vzor – design

Průmyslovým vzorem se rozumí vnější vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury či materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.

Výrobkem může být jakýkoliv průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět včetně obalu, grafických symbolů a typografických znaků. Chránit lze také součásti výrobku, které lze rozebrat a opětovně sestavit.

Ochrana průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky. Ochranu lze opakovaně prodloužit, a to vždy o 5 let až na celkovou dobu 25 let.

Možnosti registrace průmyslového vzoru:

 1. Národní průmyslový vzor - je vzor, který platí pouze na území toho státu, který udělil ochranu. V ČR národní průmyslové vzory registruje Úřad průmyslového vlastnictví v Praze;
 2. Průmyslový vzor Společenství - pokud uvažujete o ochraně ve všech státech EU, řízení probíhá samostatně u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante (Španělsko);
 3. Mezinárodní průmyslový vzor - pokud uvažujete o získání ochrany i ve státech mimo EU, řízení probíhá před Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě.

V rámci průmyslových vzorů poskytujeme zejména níže uvedené služby:

 • Posuzování zápisné způsobilosti designu, který je předmětem přihlášky průmyslového vzoru;
 • Rešeršní služby;
 • Příprava a zpracování přihlášek národních průmyslových vzorů, průmyslových vzorů Společenství a mezinárodních průmyslových vzorů;
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení o zápis národního průmyslového vzoru před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV);
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení o zápis vzoru Společenství před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení o zápis mezinárodního průmyslového vzoru před Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO);
 • Zastupování ve sporných řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO);
 • Sledování termínů pro obnovu vzorů;
 • Zápisy změn v rejstříku (zápis licenční smlouvy, převody, změna adresy).